Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

U bepaalt eerst hoeveel geld u wilt investeren. De minimale inleg per project is € 250,- en daarna kiest u projecten uit om in te investeren via SamenInGeld.  Indien u uw geld investeert via SamenInGeld voor een vastgoedproject, wordt er als zekerheid voor terugbetaling een hypotheek gevestigd. Afhankelijk van de risicoklasse waarin u investeert heeft u ofwel een aflossingsvrije of een annuïtaire lening. Er zijn verschillende renteprofielen en risicoklassen.

Rentevastperiode

Investeringen via SamenInGeld worden in principe gedaan voor de looptijd van het project. Dit is tevens de rentevastperiode.

Rente en risico 

SamenInGeld wil graag dat u zich bewust bent van de risico’s die met een investering/verstrekken van een geldlening gepaard gaan. Immers u moet nooit de dupe worden door anderen te helpen! Het principe van Crowdfunding is namelijk dat het vaak begint met vrienden, kennissen en familie of andere bekenden die enthousiast zijn over een project en die bereid zijn daarom geld te verstrekken. Juist omdat het begint met het eigen netwerk wil SamenInGeld dat via de crowd geld verstrekken zorgvuldig gebeurt en dat de crowd daarom alle risico’s kent. Leest u daarom altijd eerst deze informatie over rente en risico.

Risico’s Investeerders

1. Het onderpand raakt geheel of gedeeltelijk beschadigd. Om dit risico zo veel mogelijk in te perken eist SamenInGeld een opstalverzekering en vraagt daar elk jaar het betaalbewijs van.

2. De projecteigenaar voldoet niet aan zijn betaalverplichting. Om dit risico in te perken is in de hypotheekovereenkomst opgenomen dat we de huurstroom dan in beslag mogen nemen. Als  dat niet voldoende is wordt overgaan tot verkoop van het onderpand. Wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden ontvangen de investeerders uit schijf 1 als eerste hun investering terug daarna de investeerders uit schijf 2 en daarna die uit schijf 3 en indien er dan nog geld over is de projecteigenaar.  Deze projecteigenaar zal er derhalve veel aan gelegen zijn om het niet zo ver te laten komen. Een 100% garantie dat daarmee uw investering is veiliggesteld kunnen we u niet geven maar we doen er alles aan om dit risico zo klein als mogelijk te maken.

Voorschriften om risico’s te beperken

Vanaf 1 april 2016 gelden onderstaande regels die wij actief zullen toetsen alvorens u daadwerkelijk kunt investeren.

  • Als u als nieuwe investeerder uw gekozen investering wilt betalen, dient u eerst de crowdfunding-investeerderstoets af te leggen.
  • U krijgt een toets over uw kennis, ervaring en het vrij belegbaar vermogen.
  • Bij de toets wordt u gevraagd of uw investeringen in totaal niet meer dan 10% van uw vrije beschikbare vermogen zijn.
  • Bij iedere volgende investering waarbij het totaal geïnvesteerde bedrag via het platform, het bedrag van € 5.000,- voor het eerst overschrijdt, dient u een nieuwe kleinere check-toets  uit te voeren.

Lees meer over de investeerderstoets via de website van SamenInGeld.

SamenInGeld wijst u erop dat u in totaal niet meer dan € 80.000,- kunt investeren in geldleningen die aangeboden worden op ons platform wanneer u als prive persoon investeert. Als bedrijfsmatige investeerder is hier geen maximum aan verbonden. De projecten die SamenInGeld biedt, kennen een vaste looptijd die wordt aangegeven bij de aanvraag zoals die op de site wordt getoond. Er wordt geleend voor het financieren van onroerend goed. U krijgt daarom het recht van hypotheek via SamenInGeld. Dit recht zal SamenInGeld namens de stichting investeerders SamenInGeld voor u uitoefenen.

Verantwoord investeren

SamenInGeld wil dat u een verantwoord deel van uw vermogen investeert in leningen. Wij raden u daarnaast aan dat u altijd uw vermogen of dat deel dat u ter beschikking wil stellen voor investeren via crowdfunding zodanig spreidt dat dit gespreid is over diverse projecten.

Tarieven 

Investeerders bij SamenInGeld betalen 0,5% van het geïnvesteerde vermogen in het eerste jaar voor opstartkosten en beheerkosten. De jaren daarna betalen investeerders 0,25% voor de jaarlijkse beheer- en administratiekosten van het geïnvesteerde vermogen. Deze kosten worden met de uit te betalen rente verrekend. Deze kosten zijn alleen van toepassing bij succesvol gefunde projecten. Naast deze kosten zijn er voor de investeerders de volgende kosten: € 0,25 voor elke uitbetaling op hun rekening. De minimale inleg is € 250,-.

Let op! Dit zijn de kosten van 2020. Prijswijzigingen voorbehouden.

FAQ

Vind hier de vragen en antwoorden over investeren via SamenInGeld: vragen van investeerders