Schoonbroodstraat 8 - Geleen

Let op! Dit project heeft een fundingszekerheid. Project gaat hoe dan ook door!

De totale looptijd van deze hypotheek is 60 maanden. Daarbij krijgen alle investeerders na 5 jaar hun complete investering terug.

Download Financiële analyse en rapportage

Download Foto's Schoonbroodstraat 8 - Geleen

Even voorstellen

Mijn naam is Pepijn Bakker, getrouwd met Anouk en vader van vier opgroeiende kinderen. Ik heb in de afgelopen periode al reeds ondervonden hoe het is om onroerend goed te financieren via “crowdfunding”. Zo heb ik reeds twee projecten succesvol en naar volle tevredenheid weten af te ronden, hetgeen mij er dan ook toe heeft aangezet ook dit project aan te bieden.  

Achtergrond pand

Het object aan de Schoonbroodstraat 8 te Geleen, werd in 1998 door mij gekocht. Deze halfvrijstaande woning met drie slaapkamers, ruime achtertuin en garage is enorm gewild in de regio en kent door de vraag ten opzichte van het geringe aanbod dan ook een stabiel verhuurverleden met nagenoeg geen leegstand, hetgeen zich wederom uit in de duur van de huurperiode van huidige huurder, namelijk sedert 2013. Een en ander afgezet tegen een boven marktconforme huurprijs, waardoor er sprake is van gezond rendement.

De steeds verder toenemende vraag aan dergelijke huurwoningen en de beperkte nieuwbouw huurwoningen in vergelijkbare sector sterken de prognose dat ook voor de toekomst enige mate van garantie ten aanzien van inkomsten is veiliggesteld.

Aanvraag

Dit  object is zoals aangegeven reeds in eigendom en is deels gefinancierd met eigen middelen. Het doel van de herfinanciering is enerzijds verduurzaming in de vorm van het aanbrengen van additionele isolatie en/of zonnepanelen en anderzijds verlaging van maandelijkse hypotheek lasten. Het streven is een financiering van 85% van de marktwaarde in verhuurde staat. De inkomsten uit verhuur zijn hoger dan de lopende kosten en de financieringsuitgaven via crowdfunding. Daarnaast zullen door jaarlijkse indexering van huren en het toepassen van energiebesparende maatregelingen de huurinkomsten toenemen.

Crowdfunding

Ik kies voor crowdfunding via SamenInGeld omdat hypotheekstelling aan de investeerder een grote mate van zekerheid biedt. De investeerder krijgt een betere rente op zijn spaargeld dan bij een bank en de hypotheek geeft hem zekerheid. SamenInGeld doorbreekt het traditionele denken van financieren door banken.

De gehele financiering van € 100.300,00 is onderverdeeld in drie opeenvolgende schijven volgens het 5-5-5-principe, te weten looptijd 5 jaar lang, 5% rentevergoeding, 5 jaar vast:

Schijf 1 – een aflossingsvrije hypothecaire lening van € 64.900,00 gedekt door de vestiging van een eerste hypotheek. Schijf 1 beloopt de eerste 55% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd van 5 jaar, de rente is 5,00% en u ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente.

Schijf 2 – een annuïtaire hypothecaire lening van € 29.500,00 gedekt door de vestiging van een tweede hypotheek. Schijf 2 beloopt de volgende 25% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd van 5 jaar, de rente is 5,00% en u ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing.

Schijf 3 – een annuïtaire hypothecaire lening van € 5.900,00 gedekt door de vestiging van een derde hypotheek. Schijf 3 beloopt de volgende 5% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd van 5 jaar , de rente is 5,00% en u ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing.

Waarom investeren?

  • Voor uw investering heeft u in de financiering van het pand Schoonbroodstraat 8 te Geleen een veilige belegging;
  • De verhuurmarkt voor dit type woningen in Zuid-Limburg is zeer goed te noemen, mede door het grote tekort aan soortgelijke woonruimte. Huurprijzen zijn derhalve bovengemiddeld en leegstand is vrijwel uitgesloten.

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld