P. Hagenstr. 42 Brunssum VERVOLG!!!!

Van: Pepijn en Anouk

Download download hier de fotopresentatie

Samenvatting

Het pand Pastoor Hagenstraat te Brunssum dat nu ter financiering wordt aangeboden is reeds eigendom. Pepijn Bakker wil de kwaliteit van de appartementen en hiermee ook het leefklimaat nog verder verbeteren waardoor een hogere huurinstroom gerealiseerd kan worden. De inkomsten uit verhuur zijn hoger dan de lopende kosten en de financieringsuitgaven via crowdfunding. Jaarlijkse aanpassing van huren zullen de huurinkomsten alleen maar doen toenemen.

Financieringsbehoefte

Er wordt € 26.375,00 gevraagd in schijf 1 als aanvulling op de al lopende hypotheek.

In schijf 1 is al eerder € 42.375,- geïnvesteerd door de crowd.

Looptijd

Deze lening loopt, ongeveer 53 maanden, tot 14 juni 2021. Deze datum is gekozen omdat deze lening een aanvulling is op een al gevestigde hypotheek bij SamenInGeld. Deze hypotheek is gevestigd op 14 juni 2016 en heeft een rentevastperiode die op 14 juni 2021 afloopt.

Risico en Zekerheden

Samenvatting uit het taxatierapport

Waarde in verhuurde staat;                         € 125.000,-

Adres                                                              Pastoor Hagenstraat

Huisnummer                                                 42

Toevoeging                                                   42A

Postcode                                                        6442BV

Plaats                                                             Brunssum

 

Type object                                                    Woning

Bouwjaar                                                       1933

Bouwaard                                                      Traditioneel gebouwd (stapelbouw)

Bouwkundige staat                                     Voldoende

Installatie opleveringsniveau                     Voldoende

Staat van onderhoud binnenzijde             Voldoende

Staat van onderhoud buitenzijde              Voldoende

Uitstraling object in de omgeving             Voldoende

Omgeving                                                      Voldoende

Stand en ligging                                           Voldoende

Uitstraling omgeving                                   Voldoende

 

De wooneenheden zijn elk op basis van een particuliere huurovereenkomst verhuurd en thans allen voor onbepaalde tijd verhuurd.

Courantheid

Verhuurbaarheid                                                                           Goed

Verkoopbaarheid                                                                          Matig

Alternatieve aanwendbaarheid                                                  Slecht

Algemene beoordeling locatie en courantheid                       Voldoende

De courantheid met betrekking tot verhuurbaarheid is goed te noemen. Thans vertoont de lokale markt enige mate van overspanningsverschijnselen met een vraagoverschot waarbij met name aan de onderkant van de huurmarkt meer vraag dan aanbod aanwezig is. Op normale woonstand gelegen in een woonwijk aan de noordoostzijde van Brunssum. Het centrum met uitgebreide openbare winkelvoorzieningen is op korte afstand gelegen. Op loopafstand aan de doorgaande weg zijn bushaltes t.b.v. het streekvervoer gelegen. 

Leendoel

Geld lenen om op termijn een andere woning voor de verhuur aan te kopen.

Aanvrager

Mijn naam is Pepijn Bakker en inmiddels ervaringsdeskundige op het gebied van crowdfunding van onroerend goed. Op deze manier zijn inmiddels drie projecten met succes afgerond. Voor mij is dit het absolute bewijs dat crowdfunding voor onroerend goed de nieuwe manier van financieren is. Voor een overzicht van het resultaat hiervan verwijs ik u graag naar de lijst van afgeronde projecten (Kastanjelaan 1A te Geleen, Schoonbroodstraat 8 te Geleen).

Crowdfunding via Samen In Geld biedt door de hypotheekstelling aan de investeerder een grote mate van zekerheid. De investeerder krijgt een betere rente op zijn spaargeld dan bij een bank en de hypotheek geeft hem zekerheid. Samen In Geld doorbreekt het traditionele denken van financieren door banken.

Informatie over aanvrager

Leeftijd                                                                      45 jaar

Gezinssituatie                                                           Gehuwd en vader van 4 kinderen

Woonsituatie                                                             Koopwoning

Beroep                                                                        zonder

Opleiding                                                                    HBO

Hobby’s                                                                      Lezen, maatschappelijke bijdrage leveren

BKR toets                                                                   Positief

Achtergrond pand

Het pand aan de Pastoor Hagenstraat 42 te Brunssum werd in 2012 aangekocht in verhuurde staat en is sinds 2012 permanent verhuurd. Dit geeft een grote mate van continuïteit. Huurders worden op strikte voorwaarden en op kritische wijze geselecteerd. Dit waarborgt de kwaliteit van huurders en pand alsmede de beoogde huurinstroom.

Financieringsbehoefte 

€ 26.375,- in schijf 1 met een maandelijkse rentelast van                                      € 109,90.

Al lopende hypotheek heeft een maandelijkse rente- en aflossings-last van      € 367,58.

Daarnaast nog administratievergoeding per maand.                                               €   50,-

Totale maandlast inclusief deze aanvullende lening                                                € 527,48


Huurinkomsten

Maandelijkse huurinkomsten                                                                                        € 776,50

Inhouding onderhoud en leegstand (15%|)                                                                 € 116,48

Overschot per maand                                                                                                     € 132,45

Schijf 1 – een aflossingsvrije hypothecaire lening van € 26.375,00 gedekt door de vestiging van een eerste hypotheek. Schijf 1 beloopt de eerste 55% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd tot 14 juni 2021. De rente is 5,00%.

U ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente.

We adviseren investeerders om slechts een verantwoord deel van hun vermogen te investeren in crowdfunding projecten. Het is daarnaast verstandig om de inleg te spreiden over meerdere projecten.

SamenInGeld