Kerkrade Drievogelstraat 137 A B C D AANVULLING

Van: Dave Geerts
  • € 75.000 van € 75.000
  • 48 investeerders
  • succesvol!
Investeer in schijf 2: 6,50% € 53.900 van € 53.900
Investeer in schijf 3: 7,25% € 21.100 van € 21.100

AANVULLENDE INFORMATIE:
Deze geldlening is een aanvulling op de bestaande hypotheek bij SamenInGeld onder contractnummer: SIG20200084. Dat is waarom deze leningdelen dan ook een 5e en 6e hypothecaire inschrijving hebben.
De looptijd van dit project is gelijk aan de looptijd van bestaande hypotheek met als einddatum 20 november 2025

  • Rentevergoeding schijf 2     6,50%
  • Rentevergoeding schijf 3     7,25%

Financiering schijf 2 is 71 tot 85% en schijf 3 is 85 tot 91% van de marktwaarde in verhuurde staat. Voor schijf 2 en 3 is de annuïteit berekend alsof deze in 30 jaar wordt afgelost. 
Wij zijn van mening dat een 91% financiering van dit project mogelijk is doordat de aanvrager van dit project voldoende eigenmiddelen aan overwaarde en geld in eigendom heeft. Mede vanwege het in privé meetekenen is dit voor SamenInGeld passend. Aanvrager is privé persoon.

SamenInGeld gaat uit van een huuropbrengst van € 3.993,00 per maand

Download Lees hier de financiële analyse van dit project.

Download Fotopresentatie Drievogelstraat 137 A B C D

Download Fotopresentatie verbeteringen Drievogelstraat 137 A B C D

Informatie project eigenaar*

Even voorstellen
Mijn naam is Dave. Ik ben een 33-jarige geboren en getogen Capellenaar. Ik ben zelfstandig ondernemer in marketing/internetbranche sinds mijn 18de levensjaar. En sinds kort is de activiteit vastgoedbeheer in Rotterdam, Heerlen en Kerkrade daarbij gekomen via REEHEB Vastgoedbeheer. Enkele jaren geleden (medio 2015) op 27-jarige leeftijd heb ik besloten te gaan investeren in vastgoed als onderdeel van vermogensgroei. Inmiddels ben ik doorgegroeid naar een goed renderende portefeuille met meerdere beleggingspanden in Rotterdam, Heerlen en Kerkrade. Mijn specialisme is appartementsrecht met relatief kleine oppervlaktes in m² gelegen op eigen grond. Met als huurdoelgroepen young professionals, expats, (kleine) gezinnen en sociale huur. Door het aankopen van kleine panden in bevolkte gebieden hou ik zowel mijn gemiddelde aanschafwaardes laag alsmede een constant gezonde vraag/aanbod verhouding vanuit de huurmarkt.

Object
Dit volledig verhuurde beleggingspand (reeds in eigendom) met 12 wooneenheden verkeerd in goede staat van onderhoud bestaande uit 4 zelfstandige appartementen alsmede 8 onzelfstandige kamers met gemeenschappelijke toiletten, badkamer en keuken. De appartementen variëren in grootte tussen ca. 39 m2 en 65 m2. De kamers variëren tussen 14 m2 en 20 m2. De 12 wooneenheden zijn eenvoudig ingericht. Kamers 2, 4, 6 en 8 zijn in het afgelopen jaar na huurmutatie: gemoderniseerd en doorverhuurd. Daarbij heeft groot onderhoud plaats vonden in de algemene tuin, daken (isolatie), elektra en kelder.
Er is spraken van een goed renderend wooncomplex welke ligt langs een drukke doorgaande weg in de woonwijk Spekholzerheide in de gemeente Kerkrade. Alle dagelijkse voorzieningen liggen op een steenworp afstand zowel in Kerkrade als in Duitsland. Goede verbindingswegen.
Verhuursituatie
Het wooncomplex is volledig verhuurd aan 12 consumenten middels jaarlijks indexeerbare huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De totale (bruto) huurinkomsten zijn €6.152,50 per maand/ €73.830,00 per jaar. Er zijn momenteel twee eenheden met leegstand die aangeboden worden op de openbare markt, er zijn geen te vermelden betalingsachterstanden of uitzettingsprocedures. Uit voorzorgsmaatregel hanteer ik bij het selecteren van een geschikte huurder standaard een maand borg, en worden huurders via een intakegesprek 1 op 1 beoordeeld. Hierbij wordt altijd om een verhuurdersverklaring gevraagd en tevens contact opgenomen met de huidige werkgever.

Doel van de aanvraag Samen in Geld
Het pand is reeds in eigendom en op 19 oktober 2021 getaxeerd op €385.000,00 waarde in verhuurde staat. De wens bestaat om een gedeelte van de gecreëerde meerwaarde vrij te spelen om zo nieuwe vastgoed aankopen (in contanten) te
faciliteren. Er is voldoende huurstroom en eigen middelen aanwezig om de extra
maandlasten te kunnen voldoen. Dit is het derde project bij SameninGeld, echter heeft deze financieringsaanvraag betrekking op het vrij maken van liquide middelen om een nieuwe aankoop van beleggingspand te faciliteren.
Ik kijk uit naar onze samenwerking !

*Bovenstaande informatie is door project eigenaar zelf aangeleverd.

Zekerheden

Drievogelstraat 137-137 A B C D 6466  GK Kerkrade
Kadastrale gegevens: Gemeente Kerkrade, sectie K,
 nummer 1446

Samenvatting uit het taxatierapport gemaakt dd. 19-10-2020 Door Beckers bedrijfsmakelaars te Heerlen


Marktwaarde vrije verkoop 

€ 417.000,00

Marktwaarde in verhuurde staat 

€ 385.000,00

WOZ waarde Drievogelstraat
137

WOZ waarde Drievogelstraat 137 A

WOZ waarde Drievogelstraat 137 B

WOZ waarde Drievogelstraat 137 C

WOZ waarde Drievogelstraat 137 D

€ 126.000,00

   

€ 47.000,00
                                                                                                                                                                                           

€ 55.000,00


€ 43.000,00
                                                                                             

€ 43.000,00

Totale Financieringsbehoefte  

€ 75.000,00

Schijf 1A

Schijf 1B      

 n.v.t.

 n.v.t.

Schijf 2

€  53.900,00

Schijf 3 

€  21.100,00

Looptijd:

 

Deze lening heeft een looptijd en rentevast periode tot 20 november 2025

Methodiek aflossen schijf 2 en 3: op annuïteitenbasis aflossen in 30 jaar.

Bouwjaar onderpand

1903

Gebruiks oppervlakte:    

369 m wonen

Beoordeling

 

Beoordeling locatie

Redelijk

Beoordeling Object

Redelijk

Staat van onderhoud binnenzijde  

Redelijk

Staat van onderhoud buitenzijde  

Redelijk

Courantheid

Redelijk

Verhuurbaarheid

Goed

Verkoopbaarheid                                 

0-6 maanden

Opmerkingen in taxatierapport

VvE is niet van toepassing.

Omgeving            

Stand en ligging                                      

 

Het object is gelegen langs een drukke doorgaande weg in de woonwijk Spekholzerheide in de gemeente Kerkrade. De omgeving bestaat voornamelijk uit woningen met voldoende voorzieningen en goede bereikbaarheid.

Algemene beoordeling locatie en courantheid

Redelijk

Informatie over aanvrager

 

Leeftijd

33

Woonsituatie   

Eigen woning

Beroep

Ondernemer

BKR toets

Geen bijzonderheden