Kastanjelaan 1a - Geleen

Van: Pepijn Bakker
  • € 55.250 van € 55.250
  • 29 investeerders
  • Afgelost
Investeer hier in schijf 1: 5% € 35.750 van € 35.750
Investeer hier in schijf 2: 5% € 16.250 van € 16.250
Investeer hier in schijf 3: 5% € 3.250 van € 3.250

Download Financiële analyse en rapportage

Let op! Dit project heeft een fundingszekerheid. Project gaat hoe dan ook door!

De totale looptijd van deze hypotheek is 60 maanden.  Daarbij krijgen alle investeerders na 5 jaar hun complete investering terug. 

SamenInGeld heeft investeren in verhuurd onroerend goed nu nog aantrekkelijker gemaakt. Onder het motto 5-5-5 staat uw geld niet langer dan 5 jaar vast, krijgt u 5% rente op uw geld gedurende de hele looptijd en krijgt u 5 jaar lang een vast maandbedrag op uw rekening.

Mag ik nog even uw aandacht vragen?

Mijn naam is Pepijn Bakker en zoals u hebt kunnen zien heb ik eerder al een project met succes op deze website met SamenInGeld kunnen afronden. Duidelijk is dat steeds meer beleggers, maar zeker ook de kleine spaarders er vertrouwen in hebben gekregen dat het kiezen voor meer rendement met hypothecaire zekerheid een prima manier is om geld veilig weg te zetten voor later. En een horizon van 5 jaar maakt het extra overzichtelijk. Je hoeft nu nog slechts te kiezen of je behoefte hebt aan enige vorm van aflossing of dat je je hele spaargeld 5 jaar vol wilt laten renderen.

Door de reeds succesvolle ervaring met financieren via crowdfunding, heeft mij dit aangezet om dit nieuw project aan te bieden via SamenInGeld, niet in het minst door de prettige en integere manier van ondersteuning vanuit SamenInGeld.  

Achtergrond pand

Het object aan de Kastanjelaan 1A te Geleen, één van de drie appartementen in het pand, werd in 2003 door mij gekocht en sindsdien is dit appartement continue verhuurd geweest, door de huidige huurder inmiddels alweer sinds 2011. Het pand heeft destijds een volledige renovatie ondergaan en verkeert in een uitstekende staat van onderhoud. Door passend regulier onderhoud zullen er geen grote investeringen binnen afzienbare tijd noodzakelijk zijn.

Aanvraag

Het object dat nu ter financiering wordt aangeboden is zoals aangegeven reeds eigendom en deels gefinancierd met eigen middelen. Ik wil hiermee zorgen voor herfinanciering en verduurzaming, zoals zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelingen. Ik streef naar een financiering van 85% van de marktwaarde in verhuurde staat. De inkomsten uit de verhuur zijn ruim hoger dan de lopende onderhouds- en financieringskosten. De huurinkomsten worden deels geherinvesteerd in de verduurzaming. Hierdoor zal de waarde van het pand zeker toenemen. Daarnaast wordt de huur jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkeling.

Crowdfunding

Ik kies voor crowdfunding via SamenInGeld omdat hypotheekstelling aan de investeerder een grote mate van zekerheid biedt. De investeerder krijgt een betere rente op zijn spaargeld dan bij een bank en de hypotheek geeft hem zekerheid. SamenInGeld doorbreekt het traditionele denken van financieren door banken.

De gehele financiering van € 55.250 is onderverdeeld in drie opeenvolgende schijven, te weten:

Schijf 1 – een aflossingsvrije hypothecaire lening van € 35.750,00 gedekt door de vestiging van een eerste hypotheek. Schijf 1 beloopt de eerste 55% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat. De vast rentevergoeding bedraagt 5% op jaarbasis. De looptijd van de lening is 5 jaar. U ontvangt tijdens de hele periode van 5 jaar een vast maandbedrag dat bestaat uit rente.

Schijf 2 – Ook voor deze schijf bedraagt de rente 5% op jaarbasis. En ook deze lening heeft een looptijd van 5 jaar. Echter binnen deze schijf van € 16.250 vindt aflossing plaats gebaseerd op een annuïtaire hypothecaire lening met een looptijd van 30 jaar, gedekt door de vestiging van een tweede hypotheek. Schijf 2 beloopt de volgende 25% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat.U ontvangt tijdens de hele periode van 5 jaar een vast maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing.

Schijf 3 – Ook voor schijf 3 bedraagt de rente op jaarbasis 5%. En ook voor deze schijf vindt de aflossing plaats op basis van een annuïtaire lening van € 3.250,00 gedekt door de vestiging van een derde hypotheek. Schijf 3 beloopt de volgende 5% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat. De looptijd van deze schijf is ook 5 jaar en u krijgt gedurende 5 jaar een vast bedrag aan rente en aflossing op uw rekening bijgeschreven.

Waarom investeren?

  • Voor uw investering heeft u in de financiering van het pand Kastanjelaan 1A te Geleen een veilige belegging;
  • De verhuurmarkt voor dit type woningen in Zuid-Limburg is zeer goed te noemen, mede door het grote tekort aan soortgelijke woonruimte. Huurprijzen zijn derhalve bovengemiddeld en leegstand is vrijwel uitgesloten.