Breda Middelkerkestraat 18-30

Van: Kredirect
  • € 97.650 van € 97.650
  • 83 investeerders
  • succesvol!
Investeer in schijf 1A: 4,70% € 54.250 van € 54.250
Investeer in schijf 1B: 4,95% € 21.700 van € 21.700
Investeer in schijf 2: 6,25% € 16.275 van € 16.275
Investeer in schijf 3: 7,00% € 5.425 van € 5.425
  • Dit project heeft een looptijd van 5 jaar.
  • Rentevergoeding schijf 1A  4,70%. 
  • Rentevergoeding schijf 1B  4,95%.
  • Rentevergoeding schijf 2     6,25%.
  • Rentevergoeding schijf 3     7,00%

Financiering schijf 1A is tot 50%, schijf 1B is 50 tot 70%, schijf 2 is 70 tot 85% en schijf 3 is 85 tot 90% van de marktwaarde in verhuurde staat. Voor schijf 2 en 3 is de annuiteit berekend alsof deze in 30 jaar wordt afgelost.

Wij zijn van mening dat een 90% financiering van dit project mogelijk is doordat de aanvrager van dit project voldoende eigenmiddelen aan overwaarde en geld in eigendom heeft. Mede vanwege het in privé meetekenen is dit voor SamenInGeld passend.

SamenInGeld gaat uit van een huuropbrengst van € 506,- per maand en gaat uit van lagere onderhoudskosten wat verwerkt is in de financiële analyse. Onderhoud zal lager zijn omdat garageboxen minder onderhouds gevoelig zijn. 

 

Download Lees hier de financiële analyse van dit project.

Informatie aanvrager*

Even voorstellen

Hallo, mijn naam is Lex van Hoepen. Ik ben 51 jaar oud en heb een dochter van alweer 12. Wij wonen met veel plezier in Utrecht in een fijn huis aan de rand van het centrum. Ik heb de HEAO bedrijfseconomie en de studie economie afgerond in Groningen. Daarna startte ik mijn loopbaan in de financiële dienstverlening bij FBTO en Achmea waar ik verschillende functies bekleedde en via Leeuwarden in 1999 in Utrecht terecht kwam. In 2000 werd ik zelfstandig ondernemer. Ik richtte mijn eigen beleggingsfonds op en sinds 2003 het financieel adviesbedrijf Hypotheken Midden Nederland, dat de laatste jaren een structurele mooie groei laat zien en waar we met nu 18 mensen in werkzaam zijn. Hiernaast heb ik een 2e bedrijf onder de naam Kredirect BV, wat zich richt op de bemiddeling van leningen aan particulieren en het beleggen in vastgoed. Kredirect heeft eerder een aantal projecten via SamenInGeld succesvol afgerond.

Vastgoed ervaring

In 2011 ben ik gestart in het vastgoed. Ik heb zelfstandig een drietal projecten gedaan waarin woonhuizen werden omgebouwd tot kleine studio’s of appartementen. Hiervan zijn nog 4 units in mijn bezit en allemaal gefinancierd via SamenInGeld. In 2015 kocht ik 6 appartementen in het Ancien Cadastre aan de Begijnhofstraat in Roermond. Dit breidde ik in 2017 en begin 2019 verder uit met verschillende objecten in het centrum. Naast dat Roermond een mooie en historische stad is, is het zeer aantrekkelijk om er kleinere appartementen te verhuren. Het Designer Outlet dat in Roermond is gevestigd, is de grootste Outlet van Europa en biedt met > 200 winkels en > 25 restaurants aan duizenden vooral jongeren werkgelegenheid. Uiteraard zoeken deze jong werkenden passende woonruimte, waarbij appartementen in het centrum de voorkeur heeft.

In totaal bezit ik een mooie portefeuille vastgoed met nu 27 appartementen, een langjarig verhuurde winkel, een langjarig verhuurd café, een recreatiewoning een garagebox en 3 parkeerplaatsen. Er heeft zich nog nooit enige leegstand in enig object voorgedaan. Het beheer van het vastgoed is uitbesteedt aan een drietal  gespecialiseerde organisaties waar ik zeer tevreden over ben.

Garageboxen Middelkerkestraat 18 – 30 te Breda

De garageboxen aan de Middelkerkestraat 18 – 30 te Breda worden aangekocht als uitbreiding van de portefeuille. Beleggingen in garageboxen zijn zeer stabiel en veilig. Garageboxen kennen nagenoeg geen onderhoud en weinig verloop. Omdat het om een zevental boxen gaat geeft het automatisch een stuk risicospreiding op de huurstroom. De garageboxen kon ik ‘in de partij’ goedkoop aankopen. Naar mijn mening zal bij eventuele leegstand de verkoopopbrengst en de nieuwe huuropbrengst hoger zijn, zodat er geen risico in de belegging zit. 

Alles bij elkaar zijn de 7 garageboxen een mooie aanvulling op mijn portefeuille . Ondersteunt u mij ook deze keer weer om het project mogelijk te maken?

*Informatie is door projectaanvrager zelf aangeleverd.

Zekerheden

Middelkerkestraat 18-30 (even), 4826 AN te Breda
Kadastrale gegevens: Gemeente Breda, sectie G
, Nummer 6173

Samenvatting uit het taxatierapport gemaakt dd. 16-10-2019 door A.M Struik van kantoor: Struik Makelaar & Taxateur

 

Marktwaarde vrije verkoop

€   108.500,00

Marktwaarde in verh. staat 

€   108.500,00

WOZ waarde  

€     91.000,00 peildatum 01-01-2018

Totale Financieringsbehoefte  

€     97.650,00

Schijf 1 A

Schijf 1 B      

€     54.250,00

€     21.700,00

Schijf 2

€     16.275,00

Schijf 3 

€       5.425,00

Looptijd:

 

Deze lening heeft een looptijd en rentevast periode van 5 jaar. 

Methodiek aflossen schijf 2 en 3: op annuïteitenbasis aflossen in 30 jaar.

Bouwjaar onderpand

1966

Gebruiks oppervlakte:    

16 m² per garagebox

Beoordeling

 

Beoordeling locatie

Voldoende

Beoordeling Object

Voldoende

Staat van onderhoud binnenzijde  

Voldoende

Staat van onderhoud buitenzijde  

Voldoende

Courantheid

0-3maanden

Verhuurbaarheid      

Door de lage rentestand is de vraag naar garageboxen groot.

Verkoopbaarheid                                      

0-3 maanden

Opmerkingen in taxatierapport

7 standaard garageboxen elk 16m2 groot gelegen op een perceel in een woonwijk.

Omgeving            

Stand en ligging                                      

De garageboxen liggen in een woonwijk met een goede bereikbaarheid op korte afstand van alle voorzieningen.

Algemene beoordeling locatie en courantheid

Voldoende 

Informatie over aanvrager

 

Leeftijd

 

 51

Woonsituatie   

eigen woning

Beroep 

Zelfstandige

BKR toets

Geen bijzonderheden