Amsterdam Valutaboulevard 18

Van: Gary Malhi
 • € 650.500 van € 650.500
 • 274 investeerders
 • succesvol!
Investeer in schijf 1A: 5,20% € 265.000 van € 265.000
Investeer in schijf 1B: 5,45% € 106.000 van € 106.000
Investeer in schijf 2: 6,50% € 79.500 van € 79.500
Investeer in schijf 3: 7,25% € 200.000 van € 200.000

Dit project heeft een looptijd van 1 jaar.

 • Rentevergoeding schijf 1A  5,20% 
 • Rentevergoeding schijf 1B  5,45%
 • Rentevergoeding schijf 2     6,50%
 • Rentevergoeding schijf 3     7,25%

Financiering schijf 1A is tot 50%, schijf 1B is 50 tot 70%, schijf 2 is 70 tot 85% en schijf 3 betreft een bouwdepotwaarde tot 85% van de marktwaarde in verhuurde staat voor schijven 1 A, 1 B en 2. Na verbouwing inclusief schijf 3 tot 58% in verhuurde staat. Voor schijf 2 en 3 is de annuïteit berekend alsof deze in 30 jaar wordt afgelost. Het bouwdepot van € 200.000 kan alleen gebruikt worden na overlegging van de vergunning tot verbouwing naar 4 zelfstandige wooneenheden en de bewijzen van de uitgaven voor verbouwing.

Wij zijn van mening dat een 85% financiering in verhuurde staat voor verbouwing en tot 58% na verbouwing van dit project mogelijk is doordat de aanvrager van dit project voldoende eigen middelen aan overwaarde en geld in eigendom heeft. Mede vanwege het in privé meetekenen is dit voor SamenInGeld passend. Aanvrager is privé persoon.

SamenInGeld gaat uit van een huuropbrengst van € 2.750,00 per maand zonder eventuele verbouwing en van € 6.100,00 na verbouwing.

SIG 28-12-2020 ER IS EEN UPDATE GEPLAATST

Download Lees hier de financiële analyse van dit project voor verbouwing.

Download Lees hier de financiële analyse van dit project na verbouwing.

Informatie project eigenaar*

Even Voorstellen
Mijn naam is Gary. Ik ben een jonge en ambitieuze vastgoedinvesteerder die momenteel een portefeuille bezit met meerdere verhuurde woningen met een goede cashflow en ruime overwaarde. Daarnaast werk ik op projectbasis met vaste aannemers die waarde verhogende werkzaamheden verrichten.

In 2015 heb ik mijn eerste en tweede investeringsobjecten aangekocht in Amsterdam. Het 1e object werd gekocht met het doel om te verhuren. Het 2e object werd gekocht met als doel om te verbouwen en te verkopen met winst. Het behaalde resultaat 1 jaar later was een 60 % winst met de verkoop van de woning en een aanvangsrendement van ruim 10 % met de verhuurde woning. Sindsdien is er een passie en liefde ontstaan voor vastgoed.
Mijn doel is om de aankomende jaren mijn vastgoedportefeuille fors uit te breiden en vooral te focussen op het aankopen van investeringsobjecten met uitstekende verhuurbaarheid voor het genereren van huurinkomsten. Mijn focus zal vooral liggen bij het aankopen van objecten waarbij waarde toevoegende verbouw mogelijkheden zijn, met als oogmerk het object te splitsen en verhuren met een hoog afwerkingsniveau.
Door het drastisch tekort aan huurwoningen, met name in de randstad, is investeren in vastgoed een lucratieve manier om passief inkomen te genereren. De objecten waarin ik investeer zijn gevestigd in Amsterdam en omstreken. Ik bezit momenteel meerdere panden in Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp.
Naast het investeren in vastgoed, ben ik werkzaam in de ICT-sector. Door het grote opgebouwde netwerk binnen de ICT sector heb ik dagelijks contact met expats/multinationals uit verschillende landen die opzoek zijn naar woonruimte. Hierdoor kan ik gemakkelijk woonruimtes verhuren, vaak zelfs ruim voordat expats in Nederland werkzaam zijn.

Vastgoed ervaring
Aan ervaring is er geen gebrek, de afgelopen jaren heb ik meerdere vastgoedprojecten gekocht, opgeknapt en verhuurd in Amsterdam en omstreken. Dit bleek een succes te zijn met hoge rendement.
Mijn cliënten aan wie ik verhuur zijn werkende expats die in dienst zijn bij ING, ABN Amro, Rabobank en diverse multinational bedrijven. Door mijn grote netwerk is er geen gebrek aan huurders en heeft er nooit leegstand plaatsgevonden.  De huidige verhuurprijzen in Amsterdam en omstreken liggen hoger dan € 20  per m2. Het enorme tekort aan vrijesectorwoningen in de randstad, in tegenstelling tot andere delen van het land en de enorme instroom van arbeidsmigranten hebben de huurprijzen doen verhogen, waardoor het investeren in vastgoed een rendabele investering is met weinig risico.
Tot op heden zijn mijn panden grotendeels gefinancierd bij beleggingsbanken, wat prima werkt. Desalniettemin, zie ik ook de voordelen van crowdfunding. Ik wil graag meerdere projecten via deze weg financieren in de nabije toekomst.

Object
De aanvraag bij SamenInGeld is voor de financiering van de woning gelegen aan de Valutaboulevard 18 in Amsterdam. Ik kan deze woning overnemen van een andere koper maar dan met de potentie van verbouwing waardoor ik er meer voor wil betalen dan de eerdere koper heeft gedaan.
De woning is goed gelegen ten opzichte van openbaar vervoer, supermarkten, scholen, sportfaciliteiten en diverse winkels die voorzien in dagelijkse behoeften. Vervolgens ben je met het openbaar vervoer binnen 20-30 minuten in Amsterdam Centrum, Schiphol, Amstelveen, VU Universiteit en op de Zuidas, het business centre van Amsterdam.
Voor veel multinational bedrijven in Amsterdam is de locatie ideaal voor expats/woningzoekenden. Door de grote vraag naar woningen in Amsterdam ten opzichte van het geringe aanbod zal dit investeringsobject uitstekend verhuurbaar zijn.
De huidige situatie betreft een ruime woning (149 m2) met tuin en 4 bouwlagen.

Er is een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente om de woning naar 4 appartementen te splitsen. Zulke vergunnings trajecten zijn vaker uitgevoerd en verleend. De verwachting is dat de vergunning binnenkort wordt verleend met de volgende woonoppervlaktes.
18-A: 55 m2
18-B: 40 m2
18-C: 40 m2
18-D: 40 m2

Aanvraag
Het object waarvoor een financiering wordt gevraagd zal een mooie toevoeging zijn tot mijn vastgoedportefeuille en mijn maandelijkse huurinkomsten doen verhogen. Het streven is een financiering van 85 % van de marktwaarde in verhuurde staat voor verbouwing. Ook zal er doormiddel van een bouwdepot, een verbouwing naar 4 appartementen gerealiseerd worden. 
Werkzaamheden verbouwing:

 • Sloopwerk
 • Constructie (4 meter uitbouw en dakuitbouw)
 • Timmerwerk
 • Elektrawerk
 • Loodgieterswerk
 • Stucwerk
 • Schilderwerk

Overige Bouwkosten:

 • 4x nieuwe keukens
 • 4x sanitair
 • Nieuwe vloer
 • 4x Cv Ketels
 • 4x Vloerverwarming

Crowdfunding via SameninGeld
Ik kies voor crowdfunding via SamenInGeld omdat dit mijns inziens de beste optie is voor zowel de investeerder als de belegger. De investeerder krijgt een bijzonder mooie rente in deze tijd en ik als vastgoedbelegger kan passief inkomen genereren en kapitaal opbouwen. Een win-win situatie wordt gecreëerd.
In tegenstelling tot banken die erg terughoudend zijn, biedt SameninGeld.nl particulieren de gelegenheid gebruik te maken van dit financieringstype. Hierdoor krijg ik toegang tot meer financieringsbronnen en kan ik mijn vastgoedportefeuille gezond laten doorgroeien.

Betalingsverplichtingen
Er is reeds een forse maandelijkse en gespreide cashflow, verdeeld over meerdere woningen met ruime overwaarde per woning. De bestaande vrije cashflow en inkomsten uit loondienst dekken in ruime mate de kosten van de financiering.

Rendement
De huuropbrengsten zullen totaal € 6.100 per maand bedragen.

18-A: € 1.600 euro
18-B: € 1.500 euro
18-C: € 1.500 euro
18-D: € 1.500 euro

Maar ook zonder toestemming om te verbouwen is het rendement nog altijd aanzienlijk.

Kortom een uitstekend verhuurbaar object met meerdere mogelijkheden, met een laag risicoprofiel.

*Informatie is door project eigenaar zelf aangeleverd.

Zekerheden

Valutaboulevard 18 1060 RX Amsterdam
Kadastrale gegevens: Gemeente Sloten, sectie G,
 nummer 3872

Samenvatting uit het taxatierapport gemaakt dd. 29-10-2020 door Taxateur J.A. Rutte/ P.D.J. van der Woude van JRS Bedrijfsmakelaars te Haarlem

 

Marktwaarde vrije verkoop voor verbouwing

Marktwaarde vrije verkoop na verbouwing

€    535.000,00

€ 1.130.000,00

Marktwaarde in verhuurde staat voor verbouwing

Marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing

€    530.000,00

1.130.000,00

WOZ waarde

€    468.000,00

Totale Financieringsbehoefte  

€    650.500,00

Schijf 1A

Schijf 1B      

€    265.000,00

€    106.000,00

Schijf 2

€      79.500,00

Schijf 3 Bouwdepotwaarde

€    200.000,00

Looptijd:

 

Deze lening heeft een looptijd en rentevast periode van 1 jaar. 

Methodiek aflossen schijf 2 en 3: op annuïteitenbasis aflossen in 30 jaar.

Bouwjaar onderpand

1999  AANGEPAST SIG 28-12-2020

Gebruiks oppervlakte:    

149 m wonen

Beoordeling

 

Beoordeling locatie

Goed

Beoordeling Object

Goed

Staat van onderhoud binnenzijde  

Goed

Staat van onderhoud buitenzijde  

Goed

Courantheid

Goed

Verhuurbaarheid

Goed

Verkoopbaarheid                                 

Goed

Opmerkingen in taxatierapport

Recht van Erfpacht voordurend, herziening 01-01-2047, actuele canon n.v.t., afgekocht tot 01-01-2047.

Omgeving            

Stand en ligging
                                     

 

Het object is gelegen in de woonwijk Osdorp op een gunstige locatie nabij openbaar vervoer en de centrumring A10. Vrij parkeren op de openbare weg.

Algemene beoordeling locatie en courantheid

Goed

Informatie over aanvrager

 

Leeftijd

28

Woonsituatie   

Eigen woning

Beroep

Business Analyst

BKR toets

Geen bijzonderheden