Franselaan 186 A te Rotterdam

InvesteerInvesteer hier in schijf 1:4,75%

Investeer hier in schijf 1:4,75%
Schijf 1 – een aflossingsvrije hypothecaire lening van € 89.600,00 gedekt door de vestiging van een eerste hypotheek. Schijf 1 beloopt de eerste 70% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. De rente is 4,75% over de rentevast periode van 60 maanden. U ontvangt tijdens de hele rentevast periode een vast maandbedrag dat bestaat uit rente.